Geen categorie

Tweede Nieuwsflits 2018

quercus1.jpg

Nieuws

Beste medebewoners,

Voor u ligt weer een nieuwe editie van de Nieuwsflits van het VvE Quercus1 bestuur waarin diverse actuele onderwerpen worden besproken.

We zijn inmiddels al weer in November aangeland en wij vonden het hoog tijd om u allen op de hoogte te brengen van wat er zoal is gebeurd en nog gaat komen.

In deze nieuwsflits treft u de volgende onderwerpen :

  • Nieuwe Website
  • Terugblik op BBQ festijn
  • Status Schilderwerkzaamheden
  • Werkzaamheden buitendeuren
  • Verslag Tuincommissie
  • Energie rekening
  • Betaling VVE bijdragen
  • Aanschaf AED
  • Ledenvergadering 2019

Deze nieuwsflits zal ook per e-mail naar u worden gestuurd en staat vanaf nu ook op de….

Nieuwe Website

Vanaf begin november heeft de VvE Quercus weer een volwaardig en bijgewerkte website beschikbaar voor al haar bewoners. Enzio heeft daar veel tijd in gestoken en wij als bestuur zijn daar zeer tevreden over en hopen dat u allen dat ook bent. De website is bedoeld als extra informatiebron voor de bewoners van Quercus1. U kunt op de website mededelingen, nieuwtjes zoals o.a. deze nieuwsflits, belangrijke telefoonnummers, handleidingen etc vinden. We blijven overigens nieuws en mededelingen ook schriftelijk aan u melden.

We zijn benieuwd wat u ervan vindt en staan open voor verbeteringen en aanvullingen.

Het adres van de website is : www.quercus1.nl

Terugblik op BBQ festijn

Op 4 augustus j.l. hebben we voor de 2e keer een BBQ gehouden voor alle bewoners. Ook dit keer was de drijvende kracht weer Bep Hanse en ook dit keer was het een zeer geslaagd festijn. Meer dan de helft van alle bewoners was aanwezig, het was prima weer, het eten was verrukkelijk, mede dankzij meester kok Ming. Het was heel gezellig en de aanwezigen waren het er over eens, hier moeten we een traditie van maken.

Wilt u meer hierover lezen en foto’s bekijken, ga dan naar onze website : www.quercus1.nl en kies voor nieuws.

Status Schilderwerkzaamheden

Eind Juni waren de buiten schilderwerkzaamheden eindelijk gereed. Over het algemeen kunnen we tevreden zijn over de uitgevoerde werkzaamheden en hebben we de indruk dat Hoofdschilder Pieter er met zijn mensen alles aan hebben gedaan om goed werk te leveren. Het fantastische weer tijdens het schilderen was aan de ene kant een zegen, maar ook een ramp omdat de verf heel snel opdroogde en er daardoor soms blaasvorming optrad.

We hebben met de firma van de Velde afgesproken dat zij volgend jaar Maart/April terugkomen voor klein onderhoud en dan meteen eventuele klachten over het schilderwerk zullen verhelpen.

Een aantal bewoners is niet helemaal blij met de kleur van de voordeur. Tijdens de ledenvergadering zal daar over gestemd kunnen worden, zodat de schilders eventueel de kleur kunnen aanpassen.

Werkzaamheden buitendeuren

In Juli is er een elektronische deurdranger geplaatst en voor zover wij hebben kunnen nagaan werkt deze naar behoren. De andere voordeur moppert dat er veel minder mensen gebruik van maken.

Het is mogelijk om, indien u veel spullen naar binnen of buiten moet brengen, de dranger zodanig in te stellen dat de deur open blijft staan. De instelling moet daarna wel weer juist teruggezet worden zodat de dranger zijn werk weer goed doet. Helaas is dat een aantal keren niet gebeurd, waardoor andere bewoners de deur niet automatisch open kregen. Gebruik alstublieft geen “voetjes” tussen de deur, want dat is slecht voor de dranger.

Daarom verzoeken wij u met klem om in geval u wenst de deur voor langere tijd open te hebben even contact op te nemen met iemand van het bestuur. Die zal graag de instelling voor u veranderen en daarna ook weer juist terugzetten.

In Oktober heeft de firma V.A.G. Rosa Gastaldo alle buitendeuren bijgesteld en waar nodig bijgeschaafd waardoor ze nu weer fijn open en dicht gaan. Ook zijn de scharnieren gecontroleerd en van nieuwe scharnier busjes voorzien.

Verslag Tuincommissie

In de lente en zomer zijn de tuinwerkzaamheden gestaag doorgegaan en de tuincommissie heeft er veel plezier in. Jammer dat Ineke van Os heeft moeten stoppen wegens andere bezigheden ‘s avonds.

De tuin staat er goed bij, de meeste nieuwe aanplant is in leven gebleven, ondanks de droge zomer. Komend voorjaar kijken we hoe we het “gat ” naast de fietsenstalling kunnen opvullen en waar andere gaten zijn gevallen. Paul en zijn team zijn een keer in de zomervakantie geweest en Paul zal nog een keer een najaar check doen. De tuinonderhoudskosten zijn hierdoor gezakt en zal in de jaarstukken te zien zijn.

Volgend jaar willen we weer aan de slag gaan en zijn nog op zoek naar nieuwe vrijwilligers die het leuk vinden om een avond in de week samen gezellig onze tuin, waar we trots op zijn, willen onderhouden.

Bent u geïnteresseerd, neem dan contact op met Marjo Borsboom (nr 66), Jolanda Zuithoff(nr 46) of Joan Hendriks (nr.38)

Energie rekening

In 2016 zijn de verlichtingsarmaturen (gewone en de noodverlichting) vervangen door energiezuinige armaturen.
Dit resulteerde in een lager energieverbruik en na een gesprek in het voorjaar met de leverancier MainEnergy werd de werkelijke meterstand opgenomen. Dit heeft geresulteerd in een aangepaste jaarafrekening.

We hebben ruim € 2000 terug ontvangen, en het maandelijkse termijn bedrag is van € 345,- aangepast naar € 255,-

Betaling VVE bijdragen

Hoewel de meeste bewoners hun maandelijkse bijdrage keurig aan het begin van de maand overboeken, zijn er ook die dit zeer onregelmatig doen. (Achterstand van 3 maanden komt voor.) Dit is lastig voor de penningmeester die dit in de gaten moet houden en het is ook in strijd met de tekst in de “Algemene Informatie” die voor alle bewoners van toepassing is:

De servicekosten worden vooruit betaald.
Wij verzoeken u de servicekosten aan het begin van de maand over te maken op rekening”

Speciaal voor de maand December verzoeken wij alle bewoners in verband met het afsluiten van de jaarbalans om de bijdrage tijdig over te maken en eventuele achterstanden te vereffenen.

Aanschaf AED

Een Automatische Externe Defibrillator (AED) is een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand. Dit gebeurt door het geven van een elektrische schok.

Voor het bedienen van de AED is geen opleiding of cursus vereist.( Het apparaat geeft zelf gesproken instructies.), hoewel enkele bewoners al wel een BHV certificaat hebben en daarbij al geoefend hebben met het apparaat.

Omdat de gemiddelde leeftijd van onze bewoners redelijk hoog is, heeft het bestuur het plan opgevat om in de hal van ons gebouw een AED te plaatsen om op te kunnen treden ingeval van een calamiteit.

De aanschafkosten van zo’n AED bedragen ongeveer € 1300,- met een bijkomende kostenpost van ongeveer € 90,-/jaar voor vervanging van batterijen en elektrodes.

Voor meer informatie: https://www.hartstichting.nl/reanimatie/wat-is-een-aed

Het is de bedoeling van het bestuur om aanschaf bij de komende jaarvergadering in stemming te brengen.

Voor belangstellenden zal indien besloten wordt tot aanschaf een Reanimatie training worden gehouden.

Vooraankondiging Ledenvergadering 2019

De ledenvergadering is volgend jaar voorlopig vastgesteld op Dinsdag 19 Maart 2019.

Nadere informatie volgt.