Geen categorie

Nieuwsflits 1 – 2019

quercus1.jpg

Nieuws

Beste medebewoners,

Voor u ligt weer een nieuwe editie van de Nieuwsflits van het VvE Quercus1 bestuur waarin diverse actuele onderwerpen worden besproken.

Inmiddels is Pasen voorbij en zullen we de prachtige paas versieringen in de hal en lift weer moeten missen. Bep , zoals gewoonlijk zag het er weer heel mooi uit. Je zou bijna wensen dat het binnenkort kerst is, met kerst versieringen

Maar dat doen we niet. We hopen dat we nog vele verrukkelijke weken van mooi en zonnig weer tegemoet kunnen zien.

Voordat velen van u en wij als bestuur op vakantie gaan wilden wij u op de hoogte brengen van wat er zoal is gebeurd en nog gaat gebeuren.

In deze nieuwsflits treft u de volgende onderwerpen :

  • Terugblik ledenvergadering 2019
  • Verslag tuincommissie
  • Afhandelen restpunten schilderwerk
  • Herbestrating paden langs gebouw
  • Klusjes dag – Zaterdag 13 Juli 2019
  • AED en reanimatie cursus
  • Brandmelders
  • Vloerbedekking Lift
  • Herinrichting binnenzijde gebouw
  • 20 Jaar bestaan BBQ – Zondag 25 Augustus 2019

Deze nieuwsflits zal ook op de website geplaatst worden.

Terugblik op ledenvergadering 2019

Op 19 Maart waren zo’n … personen aanwezig op de 22e ledenvergadering van de VVE Quercus1. Aangezien het gebouw dit jaar 20 jaar bestaat, werd iedereen getrakteerd op een gebakje met de beeltenis van ons gebouw erop. Het was daardoor enige tijd stil, want iedereen genoot zichtbaar van de traktatie. Daarna ging de ledenvergadering van start en hoe het verliep heeft u in de notulen kunnen lezen.

Als bestuur willen wij nogmaals iedereen bedanken voor zijn/haar komst en voor de positieve en plezierige wijze waarop iedereen tijdens de vergadering meedeed. Ook na de vergadering was het nog lang gezellig aan de bar.

Als u helaas verhinderd was, dan raden wij u aan de volgende keer aanwezig te zijn. Het is de moeite waard.

Verslag tuincommissie

De dames van de tuincommissie zijn ’s maandags weer druk bezig geweest en hebben het nodige onkruid weggeschoffeld. Tuinman Paul heeft de afgelopen weken diverse nieuwe planten neergezet op de kale plekken in de border. O.a. een stekelplant opzij van de fietsen stalling.

Wegens vakantie van de dames zal tuinman Paul eind mei en in Juni een aantal keren komen schoffelen.

Afhandelen restpunten schilderwerk 2018

Begin Juni zal de schilder firma Van de Velde langs komen om samen met onze technische commissie de overgebleven restpunten van het schilderwerk van vorig jaar te inventariseren en dan een datum af te spreken dat deze uitgevoerd gaan worden.

Het kan gaan om delen die overgeslagen zijn te verven, blazen in het schilderwerk, scheuren bij naden, verf op glas en vloeren etc. De commissie heeft al een lijstje van punten, maar als u ook punten hebt, gelieve deze op bijgaand formulier aan te geven en voor 31 Mei bij het secretariaat in te leveren.

Herbestrating paden langs gebouw

Tijdens de ledenvergadering werden vraagtekens gezet bij het geheel opnieuw bestraten van de voetpaden opzij van het gebouw en aan de voorkant van het gebouw. Met name werd de vraag gesteld of het niet beter was te wachten totdat de gemeente groot onderhoud ging uitvoeren en dan meteen de bestrating mee te laten nemen.

Dankzij de inzet van Gerard Stam, die contact legde met de buurt regisseur, bleek dat het groot onderhoud pas gepland staat tot 2030! Dat is wel erg ver weg. Gerard heeft echter wel weten te bewerkstelligen dat de gemeente binnen een paar weken de voetpaden opzij van het gebouw opnieuw laat bestraten. Wij zullen dan meteen de terrassen van nrs 22 en 24 laten verhogen en herbestraten evenals een paar delen voor het gebouw.

Op deze wijze hopen we over een aantal weken in ieder geval weer nette voetpaden, stoepen en terrassen te hebben.

Bedankt Gerard voor je inzet.

Klusjes dag – Zaterdag 13 Juli 2019

Wij hebben gelukkig een actieve Technische commissie die vaak zelfstandig acute problemen kan (laten) oplossen. Er zijn echter allerlei kleine klusjes op en rond het appartement gebouw die niet acuut zijn, maar wel een keer gedaan moeten worden. Daar zijn geen technische vaardigheden nodig maar wel tijd en handjes. Daarom nodigen wij u allen uit om op 13 Juli a.s. met elkaar de diverse klusjes te doen. Daarnaast hebben we ook vrijwilligers nodig die de klusjesmensen van koffie en drinken kunnen voorzien. Wilt u meehelpen met klussen of voor koffie/drinken zorgen, meldt u zich dan op bijgevoegd formulier aan. We maken er een gezellige dag van met een mooie afsluiter. Dus doe mee!!

AED en reanimatie cursus

De door de ledenvergadering goedgekeurde aanschaf van de AED heeft plaats gevonden en de AED heeft een hele mooie plek gekregen in de begane grond hal waar vroeger de ideeën bus hing. De vele ideeën kunt u nog steeds aan ons doorgeven, maar nu via de website .

Afbeelding met muur, binnen, badkamer, object Automatisch gegenereerde beschrijving De groene kast waarin de AED zich bevindt is voorzien van een waarschuwingssignaal dat afgaat op het moment de deur van het kastje geopend wordt. Schrik niet als u de AED nodig heeft. Het is als afschrikking bedoeld voor onverlaten.

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding met container, monitor, muur Automatisch gegenereerde beschrijving In het kastje zijn naast de AED zelf ook alle benodigde materialen opgeslagen. Wanneer reanimatie toegepast dient te worden, dan kan de AED en de materialen simpel uit de kast gehaald worden. De AED heeft ingebouwde spraak computer die duidelijk aangeeft welke handelingen uitgevoerd dienen te worden. Het is zelf verklarend.

 

Er zijn een aantal mensen in het bezit van een BHV/EHBO reanimatie diploma, maar het bestuur vindt het toch belangrijk dat zoveel mogelijk mensen binnen het gebouw op de hoogte zijn van het reanimeren. Daarom zal er voor geïnteresseerden een Reanimatie cursus georganiseerd worden. Hier zijn voor deelnemers geen kosten aan verbonden.

Mocht u interesse hebben, geeft u zich dan eventueel samen met uw partner op middels het bijgevoegde formulier. Op basis van de aanmeldingen zal dan een training worden georganiseerd.

Wij hopen natuurlijk dat het apparaat nooit nodig is, maar als het wel zo is, dan weet u waar u het kunt vinden.

Brandmelders

Ook de brandmelders zijn geleverd en zullen in Juli geplaatst worden door de technische commissie. In alle algemene ruimten en op iedere verdieping wordt een brandmelder geplaatst. Deze zijn onderling verbonden. Als ergens rook/brand ontstaat wordt het signaal automatisch doorgegeven aan alle brandmelders die dan allemaal afgaan. Op deze wijze is dan iedereen meteen gewaarschuwd en kan naar buiten gaan (via het trappenhuis !!).

Vloerbedekking lift

Tijdens de ledenvergadering is verzocht om dit jaar in ieder geval de linoleum vloerbedekking in de lift te vervangen. Deze is beschadigd en zit onder de zwarte vegen. Afgesproken is om dat inderdaad dit jaar alvast te doen als voorloper voor de herinrichting en het binnen schilderwerk dat voor volgend jaar op de planning staat.

Een commissie bestaande uit Bep Hanse, Jolanda Zuithoff en Marjo Borsboom heeft van het bestuur de opdracht gekregen om een mooie marmoleum vloerbedekking uit te kiezen en die in de lift te laten leggen. Wij verwachten dat dan in ieder geval de lift er weer mooi en representatief uit gaat zien deze zomer.

Herinrichting binnenzijde gebouw

Voor volgend jaar staat op het meer jaren onderhoudsplan(MJOP) dat het binnenwerk geschilderd gaat worden : Deuren, kozijnen, lift etc.

Tijdens de leden vergadering werd echter duidelijk dat er ook iets aan de inrichting van het gebouw zelf moet plaats vinden. Het is nu volgens sommigen donker, somber, ouderwets.

Het bestuur heeft toegezegd hier naar te gaan kijken en een plan op te stellen dat tijdens de volgende ledenvergadering aan de leden voorgelegd gaat worden.

Graag zoeken wij bewoners, die willen meedenken over de inrichting van de algemene ruimten op de begane grond en etages.

Wilt u meedenken, geeft u zich dan op middels bijgevoegd formulier. In het najaar zal dan een commissie worden samengesteld die als opdracht krijgt plannen te ontwikkelen voor de herinrichting die vallen binnen bepaalde kaders, zoals bijv. financiële.

Doel is dat eind dit jaar een definitief plan wordt vastgesteld, dat verder uitgewerkt wordt en ter goedkeuring aan de ledenvergadering in 2020 wordt voorgelegd.

Dus wilt u meedenken en werken, geeft u zich dan op. Vele handen maken licht werk. Alvast bedankt

20 Jaar Bestaan BBQ – Zondag 25 Augustus 2019

De voorgaande jaren was het georganiseerde BBQ festijn een groot succes. Dit jaar willen we dit festijn nog feestelijker maken aangezien we dan ook het 20 jarig bestaan van ons appartementen gebouw willen vieren.

Schrijf de datum alvast in uw agenda. De uitnodiging inclusief programma krijgt u later thuis gestuurd.

Wij hopen dat dit jaar veel mensen aanwezig zullen zijn.