Geen categorie

Nieuwsflits november 2020

Nieuws

Almere, November 2020

Nieuwsflits nr 02/2020 1

Beste medebewoners,

Wij hopen dat u allen tot nu toe goed door het Corona tijdperk bent heen gekomen en dat het goed met u gaat.

Het is en blijft een bizar jaar. Waren we in Juli voorzichtig positief dat het de goede kant op ging was het meteen weer raak deze herfst. Hopelijk is nu echter het eind in zicht.

Het is al weer enige tijd geleden dat u van ons gehoord heeft, wat echter niet betekent dat wij stil hebben gezeten.

Na de geslaagde ledenraad zijn we met het door u gegeven mandaat aan de gang gegaan om de grote activiteiten in gang te zetten. Dat bleken echter ook andere VVE’s en huiseigenaren gedacht te hebben, want onze leveranciers zaten al tot het einde van het jaar vol.

Gelukkig lukte het nog wel om in December het meest dringende project opgestart te krijgen, betreffende de vervanging van de rookgas kanalen.

Echter het groot onderhoud aan de lift wordt pas in Maart uitgevoerd.
Daar tussendoor zal de binnen-boel van een verse laagverf worden voorzien.

Dit alles zorgt er voor dat we de komende 4 maanden af en toe wat overlast zullen hebben, maar het is voor een goed doel, zodat we bij het begin van de lente weer een fris, veilig en op de toekomst voorbereid appartementen complex hebben.

Terugkomend op de binnenkort uit voeren werkzaamheden :

1. Rookgas kanalen renovatie door firma Easy-Liner
Van 7 t/m 16 December zullen de monteurs van de firma Easy-liner de rookgas kanalen

komen renoveren. Easy-Liner voert de regie over de werkzaamheden en u heeft van hen ookpage1image5104992

een brief ontvangen over de uit te voeren werkzaamheden en de te volgen procedures. Helaas zorgt dit voor enige overlast, maar getracht wordt om dit tot een minimum te beperken.
Aangezien er per rookkanaal gewerkt wordt en de monteurs bij alle appartementen op hetzelfde rookgaskanaal tegelijk toegang moeten krijgen, verzoeken wij u dringend om maatregelen te nemen dat op de genoemde dagen iemand beschikbaar is om de monteurs toegang te verlenen. Mocht u zelf niet kunnen en ook niemand van uw familie of kennissen kringen kunt vinden die door u gemachtigd is om het appartement te openen, dan kunt u een beroep doen op een van de bestuursleden. Neemt u dan svp tijdig contact op met onze secretaris Paul van Putten.

Er zal op een veilige en strikt volgens de geldende Covid-19 regels gewerkt worden, zodat dit geen problemen zal geven.

Iedere bewoner is verplicht om toegang te geven tot de ketel ruimte, aangezien 5 tot 6 andere appartementen op dezelfde rookgaskanalen zijn aangesloten.

Mocht u nog vragen of opmerkingen hierover hebben, dan kunt u terecht bij onze secretaris. Nog even ter herinnering:

U dient op beide dagen aanwezig te zijn!

2. Binnen schilderwerk door firma Propaint

Van maandag 1 t/m Vrijdag 12 Februari 2021 zullen de schilders van firma Propaint de gangen van ons appartementen complex schilderen. Dit houdt in dat naast de muren en plafonds ook alle deuren en deurposten worden geschilderd.
Ook hier hebben wij weer uw medewerking nodig. De deuren naar uw appartement moeten tijdelijk open staan, zodat de schilders goed de deuren en deurposten aan de buitenkant kunnen schilderen. Propaint voert de regie over dit project en zal in Januari tijdig alle bewoners informeren over de uit te voeren werkzaamheden en de te volgen procedures. Er zal met ieder van u een afspraak gemaakt worden om uw deur en sponning te komen schuren en schilderen.

Ook hier zal volgens de strenge Covid-19 regels gewerkt gaan worden.

Quercus1 Nieuwsflits nr 02/2020 2

3. Groot onderhoud Liftdeuren

Van maandag 8 t/m 12 Maart 2021zullen de monteurs van firma Skylift groot onderhoud plegen aan onze lift. De binnen deuren en ook andere technische onderdelen worden vervangen. Dit betekent helaas dat de lift enige dagen niet beschikbaar is.
Van maandag ochtend 08:00 t/m Woensdag 17:00 is de lift niet beschikbaar en donderdag en vrijdag van 08:00 tot 17:00.

Wij verzoeken u hiermee rekening te houden.

U krijgt van ons tijdig nog meer gedetailleerd informatie verstrekt, maar voor nu weet u alvast waar u rekening mee moet houden.

Wij beseffen dat dit een flinke belasting voor u zal betekenen, maar het is in het belang van ons allen dat deze activiteiten snel gaan plaats vinden.

Onderhoud ramen en kieren

Ons appartementen complex is inmiddels ruim 20 jaar oud en alhoewel het goed is onderhouden ontstaan soms door de tand des tijds lekkages of gaan er dingen stuk die gerepareerd moeten worden.

Als u klachten heeft over lekkages, breuken of kapotte ramen/deuren, meldt ze dan aan onze secretaris. Samen met onze technische commissie zorgen we er dan voor dat deze klachten door vakkundige werklieden opgelost worden.

Mochten de klachten van dien aard zijn dat het oplossen er van niet voor rekening komt van de vereniging van eigenaren valt, dan wordt dat vooraf bekend gemaakt. Indien onduidelijkheid bestaat, wordt advies gevraagd van de juridische afdeling van VVE Belang.

Het is belangrijk te beseffen dat al het geld dat uitgegeven wordt ons gezamenlijk geld is en u mag er op vertrouwen dat wij als bestuur er voor waken dat het alleen uitgegeven wordt voor zaken die echt voor rekening van de vereniging zijn.

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben stel deze dan aan onze secretaris en wij zullen daar dan zo spoedig mogelijk er op terugkomen.

Wij wensen u nog sterkte de komende periode en hopen dat u veilig en gezond de winter zult doorkomen.

Met vriendelijke groeten

Bert Borsboom Voorzitter