Geen categorie

Nieuwsflits december 2020

Nieuws

Almere, December 2020

Beste medebewoners,

Vervanging rookgaskanalen

De werkzaamheden rond het vervangen van de rookgas kanalen zijn achter de rug en voor zo ver wij weten is dat goed en netjes uitgevoerd. Als u andere ervaringen hebt, dan vernemen wij die graag. Langs deze weg willen wij u allen hartelijk bedanken voor de medewerking die u aan de medewerkers van Easy-Line heeft verstrekt. Het is toch altijd spannend als vele mensen moeten medewerken of dat ook daadwerkelijk gebeurt of dat iemand het vergeten is. Maar iedereen heeft geweldig meegewerkt waarvoor onze dank.

Nu volgt het volgende traject dat bij de vervanging hoort en dat is het plaatsen van terugslagkleppen op de cv-ketels. Dit om ervoor te zorgen dat uitlaatgassen van anderen niet in ander mans uitgeschakelde CV ketels terecht komt. De cv-ketels zijn wel zodanig beveiligd, dat als ze verkeerde lucht binnenkrijgen, dat ze afslaan, maar dat is niet fijn. Tevens geven wij iedereen het advies om een CO-Melder op te hangen.

Op de Vaillantcv-ketels die na 2010 zijn geplaatst kunnen zonder problemen terugslagkleppen geplaatst worden, maar voor alle niet Vaillant ketels moet wordt dit nog uitgezocht. Voor de oudere exemplaren zijn we aan het navragen of daar überhaupt nog terugslagkleppen geplaatst kunnen worden. De kans is aanwezig dat dit niet meer mogelijk is. Wij zullen hierop terugkomen bij ieder van u als de uitslag bekend is.

terugslagklep. Deze zal aan de betreffende bewoners aangeboden worden.

Laatste nieuws: voor de ketels uit 1999 is het plaatsen van terugslagkleppen niet mogelijk. De firma Hendricks komt met een voorstel voor de vervanging van de oude ketel inclusief

Renovatie begane grond

Vorig jaar al is de werkgroep Renovatie begane grond in het leven geroepen om een voorstel uit te werken voor het opknappen van de begane grond. De huidige staat is niet meer echt representatief.

De werkgroep, bestaande uit Bep Hanse-Claassen, Jolanda Zuithoff, Marjo Borsboom, Gerard Stam en Sebastiaan Willemsen, hebben zich erin vastgebeten. Hebben verschillende referentie bezoeken gebracht aan gelijksoortige appartement gebouwen, zijn met diverse leveranciers in conclaaf gegaan en hebben diverse ideeën gewikt en gewogen. Het bestuur werd keurig op de hoogte gehouden maar kregen als feedback steeds te horen dat de ideeën goed waren, maar dat men wel binnen de begroting moest blijven.

Het is daarom een genoegen u nu te kunnen mededelen, dat de commissie uiteindelijk een plan aan het bestuur heeft voorgelegd, dat zowel mooi en strak is en ook nog binnen de begroting is gebleven. Het bestuur is akkoord gegaan met deze plannen en heeft toestemming gegeven om opdracht te verlenen.

Tijdens de ledenvergadering hadden we aangegeven dat de commissie aan u allen een presentatie zou geven, alleen is dat door de corona misère op korte termijn niet mogelijk.

Daarom treft u hier in het kort het renovatieplan aan. De werkzaamheden van de renovatie worden begin April 2021 uitgevoerd en nemen 1 a 2 dagen in beslag.

Het plan is om de entree en de hal te laten voorzien van een mooi en licht plafond waarin led spots zijn aangebracht die ervoor zorgen dat de hallen goed en prettig verlicht zijn. Daarnaast zullen op de rode bakstenen wanden na, alle andere wanden wit geschilderd worden. De licht grijze plavuizen blijven ongewijzigd.

Door deze aanpassingen wordt het geheel mooi, licht en strak en geeft een moderne uitstraling. We weten zeker dat iedereen straks weer met plezier gasten zal ontvangen en zal genieten van de gerenoveerde entree en hal.
Langs deze weg willen wij, als bestuur maar ook als bewoners, de commissie ontzettend bedanken voor hun niet aflatende inzet en volharding en feliciteren met het prachtige eindresultaat.

Kerst

Zoals u gemerkt heeft, hebben de dames Bep, Jolanda en Marjo met de hulp van Joop Zuithoff zich dit jaar ook weer met volle overgave gestort om onze entree en lift in kerstsferen te brengen. Het ziet er weer geweldig uit en graag willen wij hen namens denken wij alle bewoners, bedanken.

Rest ons u allen fijne en gezellige feestdagen en een goed, gezond , gelukkig en corona vrij 2021 toe te wensen.

Met vriendelijke groeten

Bert Borsboom Voorzitter page2image5086944

page3image5067440

page4image5074304