Geen categorie

Nieuwsflits Juli 2021

Nieuws

Almere, Juli 2021

Beste leden,

Woensdag 14 Juli 2021

vindt de algemene ledenvergadering van de VvE plaats in

Zalencentrum De Goede Rede, Kerkgracht 60, Almere-Haven

Tijdens deze vergadering zullen de leden stemmen over een wijziging in het huishoudelijk regelement betreffende regels rond het aanschaffen en plaatsen van Airconditioning systemen. Voor het aannemen van zo’n wijziging, is volgens artikel 44 van het splitsingsreglement, de goedkeuring van minimaal 2/3 van de leden nodig.

Het is daarom van groot belang dat zo veel mogelijk eigenaren aanwezig zijn op de ledenvergadering.

Zeker gezien de laatste ontwikkelingen rond de covid besmettingen willen wij u er op wijzen, dat er de mogelijkheid is een andere eigenaar of het Bestuur te machtigen om voor haar/hem te stemmen.

Dit is mogelijk met de stemmachtiging die wij bij uw uitnodiging hebben meegestuurd.

Wilt u van deze mogelijkheid gebruik maken, dan dient u het machtigingsformulier vóór 13 juli 2021 a.s. ingevuld in te leveren bij de secretaris Paul van Putten op nr 64.

Als u niet meer in bezit bent van zo’n formulier, dan kunt u bij Paul van Putten een nieuwe stemmachtiging krijgen.

Indien u nog vragen heeft over de vergadering, dan kunt u altijd terecht bij een van de bestuursleden.

Wij hopen velen van u te mogen begroeten a.s. Woensdag.

Met vriendelijke groeten

Het Bestuur

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *