Geen categorie

Nieuwsflits Februari 2023

Nieuws

Almere, Februari 2023

Beste medebewoners,

Nog even volhouden en dan is de kwakkelwinter voorbij en kunnen we hopelijk weer gaan genieten van mooi voorjaars weer. Dat betekent ook dat er weer allerlei activiteiten op stapel staan.

Save the date

Oftewel in goed Nederlands leg de volgende belangrijke datum vast in uw agenda:

29 Maart 2023 – Algemene Leden Vergadering

We hopen dat dit jaar vele leden de algemene ledenvergadering komen bijwonen, want er zullen aardig wat relevante onderwerpen behandeld gaan worden, zoals o.a. eventueel uitbesteden gebouwenbeheer, plaatsen zonnepanelen, klein schilder onderhoud, voortzetten website etc.

Natuurlijk laten we ook het vorig jaar de revue passeren met inzicht op de resultaten en de verwachtingen voor 2023 en de daaropvolgende jaren.

Dus zeer de moeite waard om dit keer (wel) bij de vergadering zijn.

Begin Maart ontvangt u de officiële uitnodiging met alle benodigde documenten.

Komt allen!!!

Vacature Technische commissie

Zoals al in de vorige nieuwsflits gemeld, heeft Dick Hendriks, onze steun en toeverlaat, om gezondheidsredenen zijn taak als technisch commissielid en medebestuurslid met pijn in het hart moeten neerleggen.

Op dit moment bestaat de technische commissie alleen nog uit Enzio Rosa Gastaldo en we zijn daarom dringend op zoek naar leden of huurders die ons willen helpen op technisch gebied. Heeft u interesse of wilt u meer weten wat de technische commissie inhoudt, stuur ons dan een mailtje (info@quercus1.nl) en wij nemen snel contact met u op.

Uitbesteden beheer

Het beheren van het gebouw en het laten uitvoeren van diverse werkzaamheden wordt momenteel uitgevoerd door het bestuur, technische en tuin commissie. Dit zijn allemaal vrijwilligers die het belangrijk vinden om ons mooie gebouw en perceel in uitstekende staat te houden en ook toekomst bestendig te laten zijn.

Echter op dit moment wordt de spoeling in bestuur en commissie dunner en zijn we naarstig op zoek naar vrijwilligers die wat taken op zich willen nemen, zoals hiervoor al genoemd.
Mochten er zich geen nieuwe vrijwilligers melden, dan komt het moment nabij dat we het beheer uit moeten gaan besteden. Dat houdt in dat een 3e partij het beheer van het gebouw over gaat nemen. Het bestuur heeft de afgelopen periode met diverse andere VvE besturen gesproken om hun ervaringen met het uitbesteden van het beheer te horen. In zijn algemeenheid is men niet echt enthousiast. Tijdens de jaarvergadering zullen we daar nog verder op terug komen. Als we toch met zijn allen besluiten om het beheer uit te besteden, dan houdt dat ook automatisch ook een verhoging van de maandelijkse vve bijdrage in (kan oplopen tot zo’n 30€ per maand per appartement en zo’n € 45 voor de penthouses).

Kortom, als u wilt dat we het beheer in eigen hand houden, meldt u zich dan aan als vrijwilliger!! U bent ongeveer 4-6 uur per maand gemiddeld hieraan kwijt, maar het geeft de voldoening dat u invloed kan uitoefenen en het is ook nog gezellig en leerzaam.

Klein onderhoud buiten schilderwerk

Helaas zijn onze plannen eind vorig jaar voor het klein schilder onderhoud o.a. wegens weersomstandigheden niet doorgegaan.

Het plan is om dat dit jaar in April uit te laten voeren. Hiervoor zal de firma Pro Painting eind februari/begin maart een inspectie uitvoeren van de buitenkozijnen en daarbij ook de voegen controleren.
Ons gebouw is ruim 20 jaar oud en dat betekent dat sommige (dilatatie) voegen verdroogd/verouderd zijn waardoor lekkages zijn/kunnen ontstaan.

Heeft u last van lekkages van buitenaf, laat het ons dan weten, zodat we dat ook aan Pro Painting kunnen laten weten en ze vragen dat op te lossen!

Uiteindelijk verwachten we van de zomer weer een prachtige buitenkant te hebben.

Andere wensen

De werkzaamheden die op en rond het gebouw worden uitgevoerd, worden uitgevoerd op basis van het goedgekeurde meerjarig onderhoudsplan (MJOP). In de loop van de jaren kunnen nieuwe behoeften/wensen bij de bewoners ontstaan die het eigenlijk ook verdienen om in het MJOP op te nemen.

Heeft u zo’n wens, laat het ons dan voor eind Februari per mail (info@quercus1.nl) weten, zodat we deze wens tijdens de Algemene Ledenvergadering aan de leden kunnen voorleggen.

Zonnepanelen

Een zo’n wens is het plaatsen van zonnepanelen op het dak om elektriciteit uit te sparen. Het bestuur is momenteel met diverse experts aan het onderzoeken wat de mogelijkheden voor ons gebouw zijn en wat daar de voor-/nadelen van zijn.

Tijdens de algemene ledenvergadering zullen wij hier verslag van doen om dan met de leden te bepalen hoe verder te gaan.

Kortom genoeg redenen om naar de Algemene ledenvergadering te komen.

We zien u graag allen op 29 Maart a.s.

Met vriendelijke groeten,
Het bestuur

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *